TARİHÇE

TARİHÇE:

Osmanlı Kaynaklarından derlenen bilgilere göre Orta Asya’daki göçler neticesinde Bölgemize yerleşen insanların bir bölümü de Beldemize yerleşmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu nedeni ile yerel halkımıza yapılan din baskılarına Atalarımız boyun eğmeyerek din konusunda taviz vermemişlerdir. Ve hiçbir kimse Hıristiyanlığı kabul etmemiştir. Bu nedenle de bugün Beldemiz de hiçbir kilise kalıntısı bulunmamaktadır.

Yerleşim Merkezimiz Roma döneminde köy haline getirilmiştir. O dönemlerde Arıcılığın yapıldığı köyümüze Roma’ca karşılığı bal olan MELİNOS ismi verilmiştir.1071 Malazgirt zaferinin ardından köyümüz de Selçuklu hâkimiyetine girmiştir. Daha sonrada Trabzon Pontus Devleti’nin hâkimiyetine girmiştir. Selçuklu döneminde İslamiyet kabul edilmiştir.

Beldemizin ismi daha sonra Türkçeye çevrilirken yine bal kökeninden yararlanılarak BALLICA olarak değiştirilmiştir.

Beldemizde Of genelinde olduğu gibi önde gelen Alimler yetişmiştir.

BELEDİYENİN KURULUŞU:

Beldemiz 1999 yılına kadar Of’un en büyük köylerinden birisi konumunda idi. Halkımız 1998 yılında yapılan referandumla Belde olmaya evet diyerek belde olmak isteyince 29 Aralık 1998 tarihli bakanlar Kurulu Kararı ile Ballıca Köyü, Belde statüsüne kavuşarak Ballıca Belediyesi kurulmuştur.

MAHALLELERİMİZ:

Köy konumunda iken Muhli (Büyük), Orta (Orta), Kuşanto (Yıldız), Karano (Kayasuyu), Lakoz (Barış) adlı 5 mahalleden oluşan beldemiz; Belde olduktan sonra 3 Mahalle olarak ihdas edilmiştir. Muhli (Büyük) Mahalle tek başına kalarak Büyük Mahalle olmuş, Orta (Orta) ve Kuşanto (Yıldız) mahalleleri birleştirilerek Merkez Mahalle olmuş, Karano (Kayasuyu) ve Lakoz (Barış) Mahalleleri de birleştirilerek Yavuz Selim Mahallesi olmuştur.

ULAŞIM:

Beldemizin Trabzon’a uzaklığı 61 km, OF’a uzaklığı 7 km’dir. Beldemize ulaşım Of – Çaykara Devlet Karayolu üzerinde bulunan 5.km deki Ballıca I ve 7.km’deki Ballıca II köprüleri ile sağlanmaktadır.

KÖYÜMÜZÜN NÜFUSU:

2000 nüfus sayımında; 2817,

2007 nüfus sayımında; 1566,

2008 nüfus sayımında; 1124,

2009 nüfus sayımında; 2052

2010 nüfus sayımında; 2201 olarak belirlenmiştir.

2012 nüfus sayımında; 964

2014 nüfus sayımında;788

Adrese Dayalı Nüfus Sayımı Kanunu gereği nüfus rakamı 31 Aralık tarihinde güncellenmektedir. Eğitim ve Ekonomik koşullar (iş ve çalışma) nedeniyle kış aylarında belde nüfusumuz oldukça azalmaktadır. Nüfus rakamımız yaz ve kış aylarında oldukça değişkendir. Yaz aylarında Belde nüfusumuzun iki katına çıkmaktadır. Of Nüfus Müdürlüğü’nün kayıtlarından elde edilen verilere göre Beldemizin Kayıtlı nüfusu yaklaşık 7000 civarındadır.

KÖYÜMÜZDE EĞİTİM:

Beldemiz de iki adet İlköğretim Okulu bulunmasına rağmen şu anda iki okulumuz da eğitim vermemektedir. 2009-2010 yılına kadar 5.sınıfa kadar birleştirilmiş sınıflarda eğitime devam eden Ballıca Alparslan İlköğretim Okulu, öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamına alınmıştır.

2010-2011 Eğitim Öğretim Döneminden itibaren ilköğretim öğrencilerimiz Fındıkoba İhsan Karadeniz İlköğretim Okulu’na taşınmaktadırlar.

Beldemizin Eğitim durumu Of’un eğitim ortalamasının üzerindedir. Son yıllarda Üniversite mezunlarının sayısı oldukça artmıştır. Eğitime önem verilmesinden dolayı çocuğunu okutmak isteyen aileler, kış aylarında başta Of ilçe merkezi olmak üzere, Trabzon ve İstanbul’a göç etmektedirler.

KÖYÜMÜZDE SAĞLIK:

Beldemizde bir adet Sağlık Evi mevcuttur. Uzun yıllar Doktor ve Ebe ataması yapılmadığından faaliyete başlayamayan Sağlık Evimiz 2006 yılında Ebe ataması yapılarak hizmete başlamıştır. Belediyemiz tarafından Sağlık Evimizin ve Lojmanın eksik olan Tadilat işlemleri yapılarak Sağlık evimizin sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi sağlanmıştır. Aile Hekimliği uygulamasının başlamasıyla ebe değişikliği olsa da sağlık evimiz hizmet vermeye devam etmektedir.

KÖYÜMÜZDE EKONOMİ:

Beldemizin ekonomisi çay ürününe dayalıdır. Temel geçim kaynağımız çay olup diğer tarım ürünleri olan Fındık, fasulye, mısır gibi ürünler de az oranda yetiştirilmektedir.

Hayvancılık yok denecek kadar azalmıştır. Halkımız hayvancılığı kendi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla yapmaktadır. Önceki yıllarda her evde en az bir inek ve birkaç tavuk bulunmakta iken son yıllarda inek besleyen aile sayısı yok denecek kadar azalmıştır.

Beldemizde yaşayan aileler tarım dışı gelirlerle yaşamlarını sürdürmektedirler. Beldemizde memur ve işçi pozisyonlarında çalışan sayısı bir hayli fazladır. Ayrıca emekli sayımız da oldukça fazladır. Yani ortalama her eve bir maaş girmektedir.

CAMİLERİMİZ:

Beldemizde 6 adet camii bulunmaktadır. Büyük Mahalle’de Büyük Mahalle (Muhli)Camii, Merkez Mahalle’de Güneşalan (Kaban) Camii, Orta Camii ve Yıldız (Kuşanto) Camii; Yavuz Selim Mahallesi’nde de Kayasuyu (Karano) Camii ve Barış (Lakoz) Camii mevcuttur.

Tüm Camilerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kadrolandırılmış olup, her camimizde görevli İmam – Hatiplerimiz mevcuttur.

KUR’AN KURSUMUZ:

Beldemiz Büyük Mahallemizde 1 adet Yatılı Erkek Kur’an Kursu mevcut olup, Of Müftülüğü bünyesinde Kur’an Eğitimi vermektedir. Kursumuzda yüzünden ve hafızlık eğitiminin yanı sıra Açık Lise Eğitimleri de Bilgisayarlı ortamda verilmektedir.

Kur’an Kursu’muzda 2 adet kadrolu öğretici bulunmaktadır. Kursumuz 80 öğrenci yatak kapasiteli olup, 75 öğrencimiz eğitim görmektedir.

DEĞİRMENİMİZ:

Beldemizde Bölgemizin en modern değirmeni bulunmaktadır. 2003 yılında Belediye Başkanımızın gayretleriyle işadamlarımızın destekleriyle Merkez Mahalle anayolu üzerindeki Yüksek Köprü yanında Başkan Hasan ÇAKIR’ a ait arazide Belediyemizin imkanları ile Lavabolu, WC’li, Bekleme Salonlu modern bir değirmen inşa edilmiştir. Değirmen sadece beldemize değil civar belde ve köylere de hizmet vermektedir. Belediyemizin tahsis ettiği elemanın kontrolünde öğütme işlemleri düzenli bir biçimde yapılmaktadır.

YAŞAYAN AİLELER:

Of Nüfus Müdürlüğü verilerine göre beldemizde 81 hane aktif olarak kayıtlı olup 52 Farklı SOYAD kullanılmaktadır. Nüfus kayıtlarında Beldemizde kayıtlı olarak görülen Yeşilyurt aileleri ise beldemizde değil, Yemişalan Köyü’nde ikamet etmektedirler. Ayrıca nüfus kayıtları Saraçlı Köyü’nde bulunan Banzaroğlu aileleri ise beldemizde yaşamaktadırlar.

Bu nedenle beldemizde 53 farklı soyadlı aile yerleşik olarak ikamet etmektedir. Beldemizde yerleşik olarak yaşayan kayıtlı ailelerimiz…

1-Akbulut
2-Aktun
3-Aktürk
4-Albayrak
5-Atasoy
6-Balcı
7-Ballı
8-Banzaroğlu
9-Baş
10-Bayrak
11-Bilgin
12-Canoğlu
13-Çakır
14-Çan
15-Düzenli
16-Emer
17-Ergün
18-Ersoy
19-Göktaşoğlu
20-Gurbetoğlu
21-Gürkan
22-Hacıömeroğlu
23-İnan
24-Kabahasanoğlu
25-Kalyon
26-Kansızoğlu
27-Karakaş
28-Keleş
29-Keskin
30-Koç
31-Korkmaz
32-Korucu
33-Kurt
34-Kuzu
35-Özel
36-Özkan
37-Seyhan
38-Sipahioğlu
39-Şeker
40-Terzioğlu
41-Turan
42-Ulusal
43-Ulusan
44-Ulusoy
45-Usta
46-Uzunhasanoğlu
47-Yakupoğlu
48-Yalçınkaya
49-Yaman
50-Yaşar
51-Yavuz
52-Yılmaz
53-Yiğit

Not: Bu sayfa 25.03.2015 tarihinde güncellenmiştir.

Kaynak: www.ballica.bel.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.